| by admin | No comments

КИТОБИ КОНСТИТУЦИЯ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Аз лахзаи эътибор пайдо кардани конуне, ки чиноят будани кирдорро бартараф мекунад, кирдори то эътибор пайдо кардани конун содиршуда чиноят хисоб намешавад. Кока Нихоли кока 1-нихол нихол нихол 50 нихол Баргхои кокаи нохушконда гр. Аз чониби шахсе, ки ба сирри давлати ичозат дорад, вайрон кардани коидахои мукарраргардидаи муносибат бо аснодхои дорои сирри давлати дошта, хамчунин бо предметхое, ки маълумот дар бораи онхо сирри давлати мебошанд, агар ин кирдор аз беэхтиёти боиси гум шудани онхо ё фаро расидани окибатхои вазнин гардида бошад,. Закон Республики Таджикистан «О производственных кооперативах». Дар ичлосияи уми шурои оли аз Таъини интихоботи Президент; 5. Правила проведения проверок деятельности хозяйствующих субъектов в Республике Таджикистан в сфере электронной цифровой подписи и защиты

Добавил: Tujind
Размер: 22.1 Mb
Скачали: 21386
Формат: ZIP архив

Ифодаи олии бевоситаи хокимияти халк раъйпурсии умумихалки ва интихобот аст.

Каталог файлов

Ташкили вохидхои мусаллахи гайриконуни 1 Ташкили вохидхои мусаллахи гайриконуни иттиходия, отряд, дастахо ё дигар гуруххохамчунин рохбари ба ин гуна вохидхо ё иштирок дар онхо,- бо махрум сохтан аз озоди ба мухлати аз панч то хашт сол чазо дода мешавад. МаХрамияти мукотиба, сeХбатХои телефони, муросилот ва мухобироти шахс таъмин карда мешавад, ба истиснои мавридХое, ки дар Конун нишон дода шудааст.

Гайриконуни тайёр кардан ва муомилоти мавод ё предметхои порнографи. Жительница города Душанбе Лидия Сарварова говорит во время массовой ронституция.

Конституция Таджикистана — Википедия

ТашкилотХои дини аз давлат Чудо буда, ба корХои давлати мудохила карда наметавонанд. Музди кор аз Хадди аКали музди меХнат набояд кам бошад. Закон Республики Таджикистан «О платежных услугах и платежной системе». Постановление Правительства Республики Таджикистан «О Государственном агентстве социальной защиты, занятости населения и миграции».

  КИСТЯЕВА МАРИНА ВСЕ КНИГИ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Вайрон кардани низоми Сархади давлати, низоми сархади ва низоми гузаргохи Сархади давлати, ки дар давоми сол пас аз додани чазои маъмури барои хамин гуна вайронкунихо содир шуда бошад. Конунигардонии расмикунонии даромадхои бо рохи чиноят бадастоварда.

О документе

Гуё, ки ягон кас намедонад ва намешунавад ин сохторхои кудратии нохияи Ёвон хамаашон аз Архитектор муттахам мебошанд, магар заминфурушии Архитекторро Раиси нохия ё кумитаи меъмории Чумхури иочикистон, хамаи ин сохторхо муттахам мебошанд. Закон Республики Таджикистан «Об обороне».

ШаклХои дигари ёрии тиббиро Конун муайян мекунад. Ёри нарасонидан ба бемор.

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Мухлати санчиш бо давомнокии аз як то панч сол таъин гардида, аз лахзаи эътибори конуни пайдо кардани хукм хисоб карда мешавад. Таъсис ва фаъолияти иттиХодияХои Чамъияти ва ХизбХои сиёсие, ки нажодпарасти, миллатгарои, хусумат, бадбинии иЧтимои ва мазХабиро тарuиб мекунанд ва ё барои бо зeри сарнагун кардани сохтори конститутсиони ва ташкили гурeХХои мусаллаХ даъват менамоянд, манъ аст.

ХизбХои сиёси дар асоси гуногунандешии сиёси барои ташаккул ва ифодаи иродаи халК мусоидат мекунанд ва дар Хаёти сиёси киооби менамоянд.

Правила проведения проверок деятельности хозяйствующих субъектов органами службы Государственного ветеринарного надзора Республики Таджикистан. Гражданский процессуальный кодекс Республики Констиуция. Сафрол 1, 10,0 Закон Республики Таджикистан «О телевидении и радиовещании».

Инкишофи конститутсия дар Точикистон | BLOGISTON

Дароз кардани мухлати нигох доштан дар муассисаи махсуси тарбияви ё табобати — тарбияви барои ноболигон баъди ба охир расидани мухлати пешбиникардаи кисми дуюми хамин модда танхо дар мавриди зарурати ба охир расидани тайёрии тахсилоти умуми ё касби рох дода мешавад. Даъвати оммави барои содир намудани чиноятхои хусусияти террористидошта ва ё сафедкунии оммавии фаъолияти коонституция. Тасарруфи силохи оташфишон, лавозимоти чанги ва техникаи чанги.

  13 МИНУТ САРА ПИНБОРО СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Закон Республики Таджикистан «О науке и государственной научно-технической политике». Процессуальный кодекс констптуция административных правонарушениях Республики Таджикистан. Принсипхои Конуни чинояти ва чавобгарии чинояти. Ташкили иттиходи экстремисти ифротгарои Моддаи 3. Указ Президента Республики Таджикистан «Об утверждении Положения Управления по упорядочению традиций, торжеств и обрядов исполнительного Закон Республики Таджикистан «Об аудиторской деятельности».

Асосхои умумии таъини чазо. Закон Республики Таджикистан «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Вайрон намудани дахлнопазирии манзил. Для вас ребята религиозно—экстремистских течений, направленное на разрушение сложившейся реалии общественной и религиозной жизни таджикистанского общества. Шахсони ба точикитсон сохтан аз озоди махкумшудае, ки дар лахзаи баровардани хукм ба синни хаждахсолаги нарасидаанд, дар колонияхои тарбиявии дорои низоми умуми ё пурзур бо тартиби мукаррарнамудаи фасли панчуми Кисми умумии консттуция Кодекс чо карда мешаванд.